Günlük Acil Kurye

Günlük Acil Kurye

Rutin Dışı Acil İşler

Bankalara, “Resmi Evrak” ve “Rutin Kurye” hizmeti dışında, genel müdürlük, ilgili birimler, operasyon merkezi ve şubelerden çıkacak acil evrakların teslimi hizmetini de vermekteyiz.

Bu hizmeti verirken, temel taahhütlerimiz aşağıda sıralanmaktadır.

  • Bir çağrıyı teslim alma süresi 30 dakikadır.
  • Teslimat saati, çağrı saatinden itibaren en çok 3 saattir.
  • Ekspres evraklarda bu süre 120 dakikadır.
  • Bu sürelere uyulmadığı durumlarda, bir sonraki bir sonraki çağrı ücretsiz teslim edilir.
  • Teslim bilgileri, elekronik posta yoluyla anında ilgili kişiye verilir.
  • Çağrılar "postacı online" üzerinden girilebilir, takip edilebilir ve istenilen düzey ve aralıkta rapor alınabilir.

Yapılmakta olan iş özetle, tüm şubelerden ve Genel Müdürlük birimlerinden ilgili evrakların toplanması, bu evraklarla ilgili işlemlerin yapılması ve bir gün sonra, alınan şube veya birime teslim edilme ve günlük ya da istenilen tarih aralığı ile raporlanmasıdır. Bu hizmet kapsamında, Gebze-Silivri hattında yaklaık 200 noktada işlem yapılmaktadır.

Bu işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesinin temel koşulu, cevap yazılarının bize tesliminin son güne bırakılmamasıdır. Mümkünse son günden birkaç gün önce verilmeli, her durumda, cevap yazısı son gününden en az bir gün önce elimizde olmalıdır. Yapılacak olan iş bildirimlerinin mail ortamında olması, işlerin çok kolay yürütülmesini sağlamaktadır.

Bu işlerle ilgili ortaya çıkabilecek cezai yaptırımlar, zamanında ve doğru bilgi olarak bize ulaşılmış olması koşuluyla, tarafımızdan karşılanmaktadır. Konu ile ilgili BDDK’nın henüz bu işler için zorunlu tutmadığı ancak mutlaka zaman içerisinde isteyeceği mali mesuliyet sigortamız bulunmaktadır. Ayrıca benzer hizmetler, I?stanbul’un yanı sıra, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Tokat, Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Aydın, Manisa, Konya, Kayseri ve Kocaeli illerinde de birimlerimiz tarafından verilmektedir.