Müşterilerden Çek Taşıma

Müşterilerden Çek Taşıma

Günlük olarak çok sayıda çeki tahsil/teminata veren müs?terilerden çekleri teslim alarak ilgili birime teslim etme işidir. Günlük, haftanın, ayın belli günleri ya da çağrıya bağlı olarak ilgili firmalar gidilerek çekler alınmakta ve belli bir merkezde toplanarak ilgili birime teslimat yapılmaktadır. Sürekli olan bu is?lemler, Bankaya, bir yandan kolaylık sağlamakta diğer yandan ciddi bir maliyet avantajı yaratmaktadır.