Rutin Kurye Hizmeti

Rutin Kurye Hizmeti

Şubeler Arası Dolaşım

Bu hizmet, bir yanıyla, bankaların günlük iç muhaberat dolaşımını, diğer yanıyla merkezden şubelere ve şubelerden merkeze, çek, senet gibi kıymetli evrak taşınmasını içermektedir. Ekte örnekleri bulunan güvenlik talimatları ışığında, yıllardır benzeri işleri, aksaksız olarak vermenin güvencelerine rağmen, elimizde olmayacak nedenlerle oluşabilecek zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortamız mevcuttur. Ayrıca, bu işlerde çalışacak olan kuryelerimizin, ikametgah, sabıka kaydı gibi bilgileri, belgeli olarak ilgili birimlerine verilmektedir.

Şubeler Arası Dolaşım Temel Kurallar

Bankalara verdiğimiz “rutin kurye” hizmeti aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yapılmaktadır.

1. Her şubeye gidecek evraklar için, o şubenin adı yazılı ve mühürlemeye uygun farklı renklerde ikişer adet çanta olmalıdır.

2. Çantaların bir adedi şubelerde, diğeri merkezde olmalıdır.

3. Bu çantalar mühürlenerek kuryeye teslim edilmeli, şube yetkilisi, gelen çantayı almalı, hazırlanmış ve mühürlenmiş çantayı giden kuryeye teslim etmelidir. Bu işlemlere, kuryelerin hiçbir katılımı olmaması, olası karışıklıkların çözümünde kolaylık sağlamaktadır.

4. Her güzergaha ait çantalar verilirken yanında ekte örneği bulunan, giriş çıkış saatleri ve yetkili imzalarının olacağı kontrol formu verilmeli, bu formlar çantalarla birlikte geri teslim edilmelidir.

5. Çantalar, sayılarak alınıp verilmeli ve geri teslimatta Postacı imza kartonu imzalanmalıdır.

6. Şubeler, kuryenin hangi saatlerde geleceğini bilmeli ve dönüş çantasını hazır ederek mühürlemiş olmalıdır.

7. Herhangi bir motor kazası, motor arızası vb. durumlarda, derhal yedek kurye yönlendirilecek ve hizmet aksaksız tamamlanacaktır.

8. Saldırı, darp gibi polisiye olaylar veya kaza gibi nedenlerle olası bir kayıp, bankanız yetkililerine, derhal bildirilecek, güvenlik güçlerinden alınan resmi rapor da ayrıca verilecektir.