Resmi Evrak Hizmeti

Resmi Evrak Hizmeti

1. Vergi Devir İşlemleri

Banka şubelerinin tahsilatını yapıp, Vergi Daireleri ve Gümrük Müdürlüklerine devrettiği vergilerin dekont ve icmal listelerinin, ilgili birimden alınıp, ilgili vergi dairelerine teslim edilerek alındı nüshasının aynı birime geri verilmesidir.

2. İcra Cevap - İtiraz İşlemleri

İcra müdürlüklerinden gelen ödeme emirlerine yazılan cevapların, ilgili müdürlüklere teslimi ve alındı nüshasının ilgili birim veya şubeye geri verilmesidir.

3. Vergi Dairesi İcra Cevap - İtiraz İşlemleri

Vergi Dairelerinden gelen ödeme emirlerine yazılan cevapların, ilgili müdürlüklere teslimi ve alındı nüshasının ilgili birim veya şubeye geri verilmesidir.

4. SSK Müdürlükleri İcra Cevap - İtiraz İşlemleri

SSK Müdürlüklerinden gelen ödeme emirlerine yazılan cevapların, ilgili müdürlüklere teslimi ve alındı nüshasının ilgili birim veya şubeye geri verilmesidir.

5. Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler Cevap Yazıları

Cumhuriyet Savcılıklarından ve mahkemelerden, özellikle çek suçlarıyla ilgili gelen soruşturma yazılarına cevapların ilgili makama teslim edilmesi ve alındı nüshalarının geri verilmesidir.

6. Eksik Tahakkuk, Cezalı Vergi Ödemesi, Ek Beyanname vb. İşlemleri

İnternet üzerinden çözümlenemeyen ya da mutlaka elden vergi dairesine verilmesi gereken ek, pişmanlık vb. beyannamelerin verilmesi, bunların ödenmesi ve dekontlarının geri verilmesidir.

7. Mesai Dışı Çalışma İzin İşlemleri

Şubelerde mesai saatleri dışında akşamları ve hafta sonları yapılacak çalışma için ilgili kaymakamlık, ilçe emniyet amirliği ve polis merkezlerine bildirimlerin yapılması ve onay nüshalarının ilgili şubeye geri verilmesidir.Bütün bu işlemler, son gün özellikleri dikkate alınarak alınan gün ve ertesi gün yapılmakta ve ilgili belgeler ertesi günü ilgili şube veya birime teslim edilmektedir.